Maintenance Scan

Om goed beeld te krijgen van de huidige TD of onderhouds organisatie kan er een Maintenance Scan uitgevoerd worden. Door middel van interviews, onderzoek en data-analyse zal de huidige en de gewenste toekomstige organisatie in kaart gebracht worden. Bij de Scan wordt er o.a. gekeken naar :

  • de functieomschrijvingen, organogram, competenties.
  • Wet en regelgeving (NEN 3140, BRC, HACCP, LOTO, PGS).
  • Gebruik en inrichting van het onderhoudssysteem.
  • Hoe zijn zaken geborgd in onderhoudscontracten. 
  • Analyse van de technische voorraad.
  • Is het Continu Verbeteren geborgd in de organisatie.
  • Indien van toepassing hoe gaat de onderhoudsorganisatie om met calamiteiten.

De resultaten van de Scan zullen samen met een verbetervoorstel gepresenteerd worden. Dit vormt de basis voor de Technische Dienst om de stap van "dorp naar stad" te maken of klaar te zijn voor de komende 5-10 jaar.

Voor meer info kijk op www.maintenancescan.nl